28/KASAS-56

Bismillâhirrahmânirrahîm

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

İnneke lâ tehdî men ahbebte ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâ’(yeşâu), ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne).

Muhakkak ki sen, sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin (onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın). Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve O, muhtedileri (hidayete erenleri) daha iyi bilir.


1. inne-ke : muhakkak ki sen
2. lâ tehdî : hidayete erdiremezsin
3. men ahbebte : sevdiğin kişi
4. ve lâkinne allâhe : ve ancak Allah
5. yehdî : hidayete erdirir
6. men : kişi
7. yeşâu : dilediği
8. ve huve : ve o
9. a'lemu : en iyi bilendir
10. bi el muhtedîne : hidayete erenler

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V) için Bakara Suresinin 151. âyet-i kerimesinde buyuruyor: "sizin nefsinizi tezkiye eder." 

2 / BAKARA - 151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).
Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi)tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap'ı(Kurânı Kerim'i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.. 

Nefs tezkiyesi yapmada 1. faktör, devrin imamıdır. Çünkü devrin imamının kişinin başının üzerine ulaşmasıyla Allahû Tealâ kalbinin içine îmânı yazar. Bu muhteva oluşmazsa, nefs tezkiyesi olamaz ve kişiyi devrin imamı hidayete erdiremez. Hidayete erdiren Allah'tır. Ama Allah'ın bu âyetten muradı başka.Allahû Tealâ: "Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin." diyor. Çünkü hidayet, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in elinde değil, hidayete ermek isteyenin elindedir. 

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in amcası, hidayete ermeyi isteseydi Peygamber Efendimiz (S.A.V) onu mutlaka hidayete erdirirdi. Ama hidayete ermek istemeyen bir insanı, peygamber dahi hidayete erdiremez. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hidayete erdiremez. Devrin imamının dışındaki diğer mürşidler sadece birer vasıtadır, hidayete erdirmeye vesiledir. Hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. İradî yapı mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girmelidir.

28/KASAS-56

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Muhakkak ki sen, sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin (onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın). Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve O, muhtedileri (hidayete erenleri) daha iyi bilir.

Diyanet İşleri

:

Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Şüphe yok ki sen, sevdiğini doğru yola sevkedemezsin ve fakat Allah, dilediğini doğru yola sevk eder ve odur hidâyete erecekleri daha iyi bilen.

Adem Uğur

:

(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Ali Bulaç

:

Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz

:

(Ey Rasûlüm), doğrusu sen, her sevdiğine hidayet veremezsin (onu İslâm’a sokamazsın, ancak tebliğ yaparsın.) Fakat Allah, dilediği kimseye hidayet verir ve hidayete kavuşacak olanları, O, daha iyi bilir.

Bekir Sadak

:

Sen, sevdigini dogru yola eristiremezsin, ama Allah, diledigini dogru yola eristirir. Dogru yola girecekleri en iyi O bilir.

Celal Yıldırım

:

Ey Peygamber! Doğrusu sen, sevdiğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin ; ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir ve O, doğru yola erişecekleri daha iyi bilir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.

Diyanet Vakfi

:

(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Edip Yüksel

:

Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Doğrusu sen sevdiğine hidâyet veremezsin ve lâkin Allah, kimi dilerse hidayet verir ve hidayete irecekleri o, daha iyi bilir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha iyi bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

(Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Fizilal-il Kuran

:

Ey Muhammed! Sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.

Gültekin Onan

:

Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Tanrı, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.

Hasan Basri Çantay

:

Hakıykat sen (Habîbim, her) sevdiğin kişiyi hidâyete erdiremezsin. Fakat Allahdır ki kimi dilerse ona hidâyet verir ve O, hidâyete erecekleri daha iyi bilendir.

İbni Kesir

:

Muhakkak ki sen; her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah; dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete erecekleri en iyi O, bilir.

Muhammed Esed

:

Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır, (yönelmek) isteyeni doğru yola yönelten; ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Şüphe yok ki, sen sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Ve Allah dilediğini hidâyete erdirir ve o, hidâyete erecekleri daha ziyâde bilendir.

Şaban Piriş

:

Sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat, Allah, dilediğini doğru yola iletir. Çünkü hidayete layık olanları en iyi o bilir.

Suat Yıldırım

:

Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin, lâkin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidâyete gelecek olanları pek iyi bilir.

Süleyman Ateş

:

(Ey Muhammed), sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allâh, dilediğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir.

Tefhim-ul Kuran

:

Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete eriştiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete eriştirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.

Ümit Şimşek

:

Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yola yönelenleri en iyi bilen de Odur.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah, dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.

Abdullah Aydın

:

Ey Muhammed! Doğrusu sen, her sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.

Ahmet Davudoğlu

:

(Habibim) şüphesiz sen, sevdiğine hidâyet veremezsin. Lâkin Allah, dilediğine hidâyet verir. O, hidayete lâyık olanları daha iyi bilir.

Ali Arslan

:

(Ey Resûlüm!) sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve O, hidayete erecekleri herkesten daha iyi bilir.

Arif Pamuk

:

Ey Muhammed! Sen her sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve hidayete erecekleri en iyi O bilir.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Sen sevdiğini îmâna hidayete muktedir değilsin; Ama Allahû Tealâ, dilediğini îmâna hidayet eder. Allah'ü Azîmü'ş-şân hükm-i ezelisinde hidayet ve îmâna istidâdı olanları daha iyi bilir.

Bahaeddin Sağlam

:

Şüphesiz sen, istediğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir. O, kimin hidayete ve doğru yola gelmek istediğini çok daha iyi bilir.

Diyanet Vakfı (1993)

:

(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilâkis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Hasan Tahsin Feyizli

:

(Ey Resûlüm) şüphesiz sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, fakat Allah dilediğini doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Ey Muhammed! Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.

Hüseyin Kaleli

:

“Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi hidâyete erdiremezsin. Fakat Allâh dileyeceği kimseyi hidâyete erdirir. Hem de o, hidâyete erenleri en iyi bilendir.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de O'dur.

Mustafa İslamoğlu

:

Şüphesiz ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemezsin; ve fakat Allah (isteyenin) doğru yola yönelmesini diler. Zira O kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir.

Nedim Yılmaz

:

Gerçek şu ki, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Hidayete erecek olanları en iyi O bilir.

Ömer Rıza Doğrul

:

Sen sevdiğini (dilediğini) hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Doğru yolu tutanları en iyi bilen O’dur.

Talat Koçyiğit

:

(Ey Muhammed!) Sen, sevdiğin kimseye hidayet edemezsin; fakat Allah dilediğine hidayet eder. O, hidayete lâyık olanları daha iyi bilir.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

(Ey Habibim) doğrusu sen, her sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidâyet eder. Ve O, hidâyete erecekleri daha iyi bilir.

Bir Heyet

:

(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

 

 

Gösterim: 824