29/ANKEBÛT-69

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Vellezîne câhedû fînâ le nehdiyennehum subulenâ ve innallâhe le meal muhsinîn(muhsinîne).

Ve Bizim uğrumuzda (nefsleri ile ve Allah'ın düşmanları ile) cihad edenleri, mutlaka Bizim yollarımıza (Sıratı Mustakîmler'e) hidayet ederiz (ulaştırırız). Ve muhakkak ki Allah, mutlaka muhsinlerle beraberdir.


1. ve ellezîne : ve o kimseler, onlar
2. câhedû : cihad ettiler
3. fînâ : bizde, bizim uğrumuzda
4. le : elbette, mutlaka
5. nehdiyenne-hum : onları mutlaka ulaştırırız
6. subule-nâ : bizim yollarımız
7. ve innallâhe (inne allâhe) : ve muhakkak ki Allah
8. le : elbette, mutlaka
9. mea : beraber
10. el muhsinîne : muhsinler

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın yolundadır. Kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsa, o kişi Allahû Tealâ'nın indinde ilk teslime ulaşmıştır. Kişi, Allah'ın düşmanlarıyla cihad ederken aynı zamanda nefs tezkiyesi yaptığı için nefsiyle de cihad etmiş olmaktadır. 

Allah fizik vücutlarını (vechlerini) Allah'a teslim edenlere "muhsinler" diyor. 

4 / NİSÂ - 125: Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).
Ve hanif olarak Hz. İbrâhîm'in dînine tâbî olmuş ve vechini (fizik vücudunu) Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden, dînen daha ahsen kim vardır. Ve Allah, Hz. İbrâhîm'i dost edindi. 

29/ANKEBÛT-69

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve Bizim uğrumuzda (nefsleri ile ve Allah'ın düşmanları ile) cihad edenleri, mutlaka Bizim yollarımıza (Sıratı Mustakîmler'e) hidayet ederiz (ulaştırırız). Ve muhakkak ki Allah, mutlaka muhsinlerle beraberdir.

Diyanet İşleri

:

Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Bizim için savaşanları yollarımıza sevk ederiz biz ve şüphe yok ki Allah, elbette berâberdir iyilik edenlerle.

Adem Uğur

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Ali Bulaç

:

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Ali Fikri Yavuz

:

Bize itaat uğrunda mücahede edenlere, (iç ve dış düşmanlarla savaşanlara) gelince, elbette biz onlara (bize götürecek) yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir (daima onlara yardımcıdır).

Bekir Sadak

:

Ama Bizim ugrumuzda cihat edenleri elbette yollarimiza eristirecegiz. Allah suphesiz, iyi davrananlarla beraberdir. *

Celal Yıldırım

:

Bizim hoşnudluğumuz doğrultusunda mücâdele edenleri elbette yollarımıza iletiriz. Şüphesiz ,ki Allah iyiliği, güzelliği huy edinenlerle beraberdir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Ama Bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.

Diyanet Vakfi

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Edip Yüksel

:

Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Bizim uğurumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz ve şübhesiz ki Allah her halde muhsinlerle beraberdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbette Biz onlara (Bize ulaştıran) yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, her zaman iyi davrananlarla beraberdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Fizilal-il Kuran

:

Uğrumuzda cihad edenleri, kesinlikle bize ulaştıran yollara erdiririz. Hiç kuşkusuz Allah iyi işler yapanlarla beraberdir.

Gültekin Onan

:

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Tanrı, ihsan edenlerle beraberdir.

Hasan Basri Çantay

:

Bizim uğrumuzda mücâhede edenler (e gelince:) Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şübhesiz ki Allah her halde ihsan erbâbiyle beraberdir.

İbni Kesir

:

Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Muhammed Esed

:

Ama davamız uğrunda üstün gayret gösterenleri, Bize varan yollara mutlaka yöneltiriz: Allah, kuşkusuz, iyilik yapanlarla beraberdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve o kimseler ki Bizim uğrumuzda mücâhedede bulundular, elbette onları Bizim yollarımıza hidâyet ederiz ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ elbette muhsin olanlar ile beraberdir.

Şaban Piriş

:

Bizim için cihad edenlere yollarımızı açarız. Şüphesiz Allah, iyi kimselerle beraberdir.

Suat Yıldırım

:

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Süleyman Ateş

:

Ama biz(im uğrumuz)da cihâd edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allâh, iyilik edenlerle beraberdir.

Tefhim-ul Kuran

:

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphesiz onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Ümit Şimşek

:

Uğrumuzda çaba harcayanlara Biz yollarımızı göstereceğiz. Zira Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Bizim uğrumuzda didinenleri biz, yollarımıza elbette ulaştıracağız. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.

Abdullah Aydın

:

Bizim uğrumuzda mücadele edenlere gelince; Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, (daima) iyilik yapanlarla beraberdir.

Ahmet Davudoğlu

:

Bizim uğrumuzda mücâhede edenlere gelince; elbette biz onlara yollarımızı gösteririz ve şüphesiz ki Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

Ali Arslan

:

Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette (razı olduğumuz) yollarımıza eriştireceğiz. Şüphesiz ki Allah ihsan eden (mü'min)lerle beraberdir.

Arif Pamuk

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Uğrumuzda (rızamızı isteyerek zâhirî ve bâtınî düşmanlarla) mücâhede edenlere, biz elbette yollarımızı (bize doğru yürüyeceği ve cenâbımıza vâsıl olacağı yolları) gösteririz. Şüphesiz ki Allahû Tealâ (dünyâda) nusrât ve âhiret'te de afiv ve mağfiretle) muhsinlerle berâberdir.

Bahaeddin Sağlam

:

Bizim yolumuzda cihad edip çalışanlar ise; Biz, onlara yollarımızı göstereceğiz ve şüphesiz Allah, iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir. (Onları destekler.)

Diyanet Vakfı (1993)

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Hasan Tahsin Feyizli

:

Bizim uğrumuzda cihad (ve mücadele) edenlere (gelince); Biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik (ve iyi iş) yapanlarla beraberdir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.

Hüseyin Kaleli

:

“Hakkımızda cihat edenler ise, andolsun onları yollarımıza iletiriz. Şüphesiz Allâh da gerçekten Muhsinlerle beraberdir.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Bizim uğrumuza cihad edenlere Biz yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik eden ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

Mustafa İslamoğlu

:

Ama dâvâmız uğrunda var gücünü harcayanları, elbette kendi yollarımıza yönelteceğiz: ve şüphesiz Allah iyi ve erdemli olanların yanındadır.

Nedim Yılmaz

:

Uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbette onlara yollarımızı göstereceğiz. Kuşkusuz Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Ömer Rıza Doğrul

:

Bizim yolumuzda (çalışıp, didişenler) mücahede edenleri muhakkak ki (doğru) yollarımıza iletiriz. Hak Tealâ iyi işler işleyenlerle beraberdir.

Talat Koçyiğit

:

Bizim uğrumuzda cihad edenleri biz mutlaka kendi yolumuza irşad ederiz. Allah, şüphesiz iyilik edenlerle beraberdir.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Bizim yolumuzda mücadele edenleri doğru yolumuza hidayet ederiz. Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Bir Heyet

:

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir.

 

 

Gösterim: 536