1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

74/MUDDESSİR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

Yâ eyyuhel muddessir(muddessiru).

Ey (esvabına) bürünmüş olan!


1. yâ eyyuhâ : ey
2. el muddessiru : disarını giymiş olan, esvabını giymiş olan, esvabına bürünmüş olan

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hz. Muhammed (S.A.V), Cebrail (A.S) kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu âyette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın O'na hitabı anlatılıyor.

74/MUDDESSİR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ey (esvabına) bürünmüş olan! Veya (Ey disarını giymiş olan!)

Diyanet İşleri

:

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ey elbisesiyle başını örten.

Adem Uğur

:

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

Ali Bulaç

:

Ey bürünüp örtünen,

Ali Fikri Yavuz

:

Ey (elbisesine) bürünen Peygamber!

Bekir Sadak

:

Ey ortuye burunen!

Celal Yıldırım

:

Ey örtüye bürünen!

Diyanet İşleri (eski)

:

Ey örtüye bürünen!

Diyanet Vakfi

:

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

Edip Yüksel

:

Ey gizlenen,

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Ey bürünen (Müddessir)!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ey (sarılıp) bürünen,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!

Fizilal-il Kuran

:

Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed!

Gültekin Onan

:

Ey bürünüp örtünen,

Hasan Basri Çantay

:

Ey bürünüb sarınan (Habîbim),

İbni Kesir

:

Ey örtüye bürünen;

Muhammed Esed

:

Sen ey (yalnızlığına) bürünmüş olan!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ey kaftanına bürünmüş.

Şaban Piriş

:

-Ey örtüye bürünen!

Suat Yıldırım

:

(1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Süleyman Ateş

:

Ey örtüsüne bürünen,

Tefhim-ul Kuran

:

Ey bürünüp örtünen,

Ümit Şimşek

:

Ey örtüsüne bürünen!

Yaşar Nuri Öztürk

:

Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!

 

Gösterim: 855