40/MU'MİN-13

Bismillâhirrahmânirrahîm

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

Huvellezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum mines semâi rızkâ(rızkan), ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb(yunîbu).

O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah'a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).


1. huve : o
2. ellezî : ki o
3. yurî-kum : size gösteriyor
4. âyâti-hi : onun âyetleri
5. ve yunezzilu : ve indirir
6. lekum : sizin için
7. min es semâi : semadan, gökten
8. rızkan : rızık
9. ve mâ yetezekkeru : ve tezekkür etmez
10. illâ : ancak, den başka
11. men : kimse, kişi
12. yunîbu : yönelir, münib olur

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ'nın gökten indirdiği rızık, nefsin rızkıdır. Zikir yapıldıkça Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salâvât göğse gelir; göğüsten Allah'ın gögüsleri şerhederek kalplere açtığı yoldan (sadece Allah'a yönelenlerde bu yol açılır) kalbe ulaşır. Ve fazıllar orada îmân kelimesinin etrafında yerleşir. Başlangıçtaki %51 nur birikimi nefs tezkiyesidir. Ve bu nefs tezkiyesini yaşayanlar sadece Allah'a yönelenlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 

Nefsin kalbine yerleşen fazıllar kişiyi ehli tezekkür kılar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Fizik vücut rızkını nefse infâk ettiği için nefs için bir gıda olur. Ve nefsin kalbi adım adım aklanır. Sadece Allah'a yönelenlerde bu gerçekleştiği için Allahû Tealâ çok açık bir şekilde gökten rızık indirdiğini söylüyor. Münib olandan başkası bu infâkı tezekkür edemez ve yaşayamaz. Allahû Tealâ diyor ki: 

2 / BAKARA - 261: Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi ke meseli habbetin enbetet seb’a senâbile fî kulli sunbuletin mietu habbeh(habbetin), vallâhu yudâifu li men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sünbülünde (başağında) yüz adet tane (tohum) olmak üzere, yedi sünbül (başak) veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için (onun rızkını) kat kat artırıp verir. Ve Allah Vâsi'dir, Alîm'dir. 

Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ile rahmet ve salâvât, fizik vücut için rızıktır. Çünkü fizik âlemde tesbihi çeken, fizik vücuttur. Fizik vücudun rızkı gelmiştir ama bu rızık fizik vücuda ait değildir. Fizik vücut için rızık olan fizik vücut tarafından nefse infâk edilecektir.

40/MU'MİN-13

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah'a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).

Diyanet İşleri

:

O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O’na yönelen, düşünüp ibret alır.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Öyle bir mâbuttur ki delillerini göstermededir size ve rızıklandırmak için gökten yağmur yağdırmadadır size ve ona dönen kişiden başkası ibret ve öğüt almaz bundan.

Adem Uğur

:

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Ali Bulaç

:

O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Ali Fikri Yavuz

:

O’dur ki, size (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor, sizin için gökten bir rızık (sebebi olan yağmur) indiriyor. Fakat ancak küfürden dönen (Allah’ın alâmetlerinden ibret alır ve gerçeği) anlar.

Bekir Sadak

:

Size mucizelerini gosteren, size gokten rizik indiren O'dur. Allah'a yonelenden baskasi ibret almaz.

Celal Yıldırım

:

O Allah ki, size açık belgelerini, mu'cize ve delillerini gösterir; üzerinize gökten rızık indirirdi. Ancak O'na yönelip gönül verenler öğüt ve ibret alırlar.

Diyanet İşleri (eski)

:

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Diyanet Vakfi

:

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Edip Yüksel

:

O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Odur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için Semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat, ancak gönül veren anlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

Fizilal-il Kuran

:

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Gültekin Onan

:

O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor; içten (Tanrı'ya) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Hasan Basri Çantay

:

Ki O, âyetlerini size göstermekde, sizin için gökden rızık indirmekde olandır. (Şirkden tevbe ile îmâna) dönecek kimseden başkası (âyâtı Hakdan) ibret almaz.

İbni Kesir

:

Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. O'na yönelenden başkası ibret almaz.

Muhammed Esed

:

Size (her türlü) işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama Allah'a yönelmiş olanlardan başkası (bundan) bir ders çıkarmaz.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

O, o (Hâlık-ı Azîm)dir ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızk indiriyor. (Bu âyetleri Hakk'a) Rücu edenlerden başkası anıp düşünemez.

Şaban Piriş

:

Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O’dur. Ama hakka yönelenden başkası düşünmez.

Suat Yıldırım

:

Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O’dur. Fakat ancak gönülden Allah’a dönen kimse düşünüp ibret alır.

Süleyman Ateş

:

O'dur ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, (rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava veriyor). Ancak (O'na) yönelen öğüt alır.

Tefhim-ul Kuran

:

O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelip dönenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Ümit Şimşek

:

O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve gökten sizin için rızık indirir. Fakat Ona yönelenlerden başkası böyle şeylerden ibret almaz.

Yaşar Nuri Öztürk

:

O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızık indiriyor. O'na yönelenden başkası öğüt alamaz.

Abdullah Aydın

:

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. O'na dönen kimseden başkası bundan ibret almaz.

Ahmet Davudoğlu

:

Size âyetlerini gösteren O'dur. Gökten size rızık indirir. Fakat O'na yönelenden başkası anlamaz.

Ali Arslan

:

Allah o zattır ki, size (bir olduğuna dair) âyetlerini gösteriyor ve size gökten rızık (sebebi olan yağmuru) indiriyor. Ancak (şirkten vazgeçip tevbe ile) O'na yönelen kimse öğüt alır.

Arif Pamuk

:

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

O Allahû Tealâ'dır ki, size (vahdaniyetine delalet eder) âyetlerini gösterir ve sizin için semadan rızk indirir. (yağmur ve sâire gibi geçiminize medâr olacak sebepleri ihsân buyurur). Fakat (bu âyetleri), ancak (ma'siyetten tâate) rücu edenler düşünür (ibret alır).

Bahaeddin Sağlam

:

Size âyet ve delillerini gösteren, gökten sizin için bir rızık indiren O'dur. Fakat O'na yönelenlerden başka bunu idrak eden yok.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Hasan Tahsin Feyizli

:

O (Allah), size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) indirendir. (Allah'a) yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Size mucizelerini gösteren size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Hüseyin Kaleli

:

“Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O’dur. Yönelen kimseden başkası da hatırlayamaz.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

O Allah'ki varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine dair size deliller gösterir ve gökten size bir rızık indirir. Fakat Hakka yönelmiş olanlardan başkası bundan ibret almaz.

Mustafa İslamoğlu

:

O’dur size (varlık) delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren: Yönünü O’na çevirenlerden başkası bundan ders almaz.

Nedim Yılmaz

:

Size âyetlerini gösteren ve sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. (Bunlardan) Ancak Allah’a yönelenler ibret alır.

Ömer Rıza Doğrul

:

Size âyetlerini gösteren, gökten size rızık indiren O (Allah’tır). Ancak O’na dönen, O’na sığınanlar ibret alırlar, hatırlarlar.

Talat Koçyiğit

:

Âyetlerini size gösteren ve gökten sizin için rızık indiren O'dur. Bu âyetlerden, Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bununla ancak itaata yönelen ibret alır. .

Bir Heyet

:

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

 

 

Gösterim: 476