70/MEÂRİC-32

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).

Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.


1. ve ellezîne : ve onlar
2. hum : onlar
3. li : için, ...e
4. emânâti-him : emanetleri
5. ve ahdi-him : ve ahdleri
6. râûne : riayet edenler

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Cennete gireceklerin, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler olduğu açıklanıyor. Emaneti sahi-bine iade edenler ve ahd verdikleri zaman ahdlerini mutlaka yerine getirenlerden bahsolunuyor. Ruh bir emanettir. Bu emaneti, sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dileyenler cennetliktir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek ahdimizdir. Ahdini yerine getiren kişi 4. kat cennete ehil olur.

70/MEÂRİC-32

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

Diyanet İşleri

:

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ve öyle kişilerdir onlar ki emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.

Adem Uğur

:

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Ali Bulaç

:

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Ali Fikri Yavuz

:

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet edenler,

Bekir Sadak

:

Emanetlerini ve sozlerini yerine getirenler,

Celal Yıldırım

:

Emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.

Diyanet İşleri (eski)

:

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler,

Diyanet Vakfi

:

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Edip Yüksel

:

Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

Fizilal-il Kuran

:

Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.

Gültekin Onan

:

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Hasan Basri Çantay

:

(Şunlar da müstesna:) Emânetlerine ve ahidlerine riaayet edenler.

İbni Kesir

:

Ve onlar ki; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

Muhammed Esed

:

emanetlere ve ahidlerine riayet edenler;

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(32-33) Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riâyet ederler. Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.

Şaban Piriş

:

Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Suat Yıldırım

:

Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

Süleyman Ateş

:

Emânetlerini ve ahidlerini gözetirler.

Tefhim-ul Kuran

:

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Ümit Şimşek

:

Onlar emanet ve ahidlerine riayet ederler.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Bunlar, kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar.

Abdullah Aydın

:

Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Ahmet Davudoğlu

:

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayetkârdırlar.

Ali Arslan

:

(Ancak) Onlar (ki) kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze riayet edenlerdir.

Arif Pamuk

:

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Emânetlerine ve ahdlerine riâyet edenler...

Bahaeddin Sağlam

:

Ve onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler...

Hasan Tahsin Feyizli

:

Onlar, emânetlerini ve ahidlerini gözetenlerdir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler...

Hüseyin Kaleli

:

“Onlar emanetlerine ve sözlerine riâyet de edenler.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Onlar Allah'a ve kullara karşı olan emanet ve mes'uliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar.

Mustafa İslamoğlu

:

(32-33-34) Onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Yine onlar ki, şahitlik görevinin hakkını verirler; ve onlar ki, namazlarının (amacını) titizlikle gözetirler.

Nedim Yılmaz

:

Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet eden.

Ömer Rıza Doğrul

:

Emanetlerine, vaitlerine riayet edenler.

Talat Koçyiğit

:

Emanetlerini ve ahdlerini yerine getirenler...

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Şunlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

Bir Heyet

:

Emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler...

 

 

Gösterim: 791