1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

3/ÂLİ İMRÂN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الم

Elif lâm mîm.

Elif lâm mîm.


AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elif, lâm, mîm harflerine, mukattaa harfleri denir.

Reşad Halife, Kur'ân-ı Kerim'in bütün harflerini ve kelimelerini bilgisayara yerleştirdi ve mukattaa harfleri konusunda yaptığı araştırmalar şunu gösterdi:

Mukattaa harfleri bulundukları birçok surede mutlaka 19 sayısının katı kadar çıkıyordu. Reşad Halife, Kur'ân'da geçen: "19 üzerinizedir, 19 üzerinize olsun" âyetinin mânâsına o zaman muhatap oldu. Yaptığı incelemeler mukattaa harfleri olan âyetlerin %90'ında neticeyi kesin olarak gösterdi. Ama birkaç surede de bütün gayretine rağmen neticeye ulaşamadı. Onun için mukattaa harfleri büyük ölçüde 19'la alâkalıdır. Allahû Tealâ, 19 rakamının katlarını oluşturan bir dizaynı Kur'ân-ı Kerim'e koymuştur. ve bazı surelerde aynı neticeye ulaşılamaması gene Allahû Tealâ'nın sırrıdır.

3/ÂLİ İMRÂN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif lâm mîm.

Diyanet İşleri

:

Elif Lâm Mîm.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm mîm.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Mîm.

Ali Bulaç

:

Elif, Lam, Mim.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, Lâm, Mîm.

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Mim.

Celal Yıldırım

:

ELİF - LÂM - MÎM..

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Mim.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Mîm.

Edip Yüksel

:

A.L.M

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif, Lâm Mîm,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif, Lam, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Mîm,

Fizilal-il Kuran

:

Elif Lâm- Mim.

Gültekin Onan

:

Elif, Lam, Mim.

Hasan Basri Çantay

:

Elif. Lâm. Mîm.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Mim.

Muhammed Esed

:

Elif-Lam-Mim.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, lâm, mîm.

Şaban Piriş

:

Elif, Lâm, Mîm,

Suat Yıldırım

:

Elif, Lâm, Mîm.

Süleyman Ateş

:

Elif lam mim.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Mim.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm mim.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Mîm.

 

 

 

Gösterim: 1965