1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

22/HACC-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm(azîmun).

Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin (kıyâmetin) zelzelesi (şiddetli sarsıntısı), muhakkak ki çok büyük bir şeydir.


1. yâ eyyuhâ : ey
2. en nâsu : insanlar
3. ittekû (nâsu ittekû) : takva sahibi olun
4. rabbe-kum : sizin Rabbiniz
5. inne : muhakkak
6. zelzelete : sarsılma, şiddetli sarsıntı
7. es sâati : saat
8. şey'un : bir şey
9. azîmun : büyük

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kıyâmet saati, bir insanın mahkeme-i kübraya çekileceği ve cehenneme mi, cennete mi gideceğinin kendisine kabul ettirileceği zamandır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hangi kademede ölürse ölsün; Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş; daha sonra mürşidine ulaşmış, ölmüş; ruhunu Allah'a teslim etmiş, ölmüş; fizik vücudunu teslim etmiş, ölmüş; nefsini Allah'a teslim etmiş ölmüş; irşad olmuş, sonra ölmüş veya iradesini Allah'a teslim etmiş, sonra ölmüş olsun Allah'ın cennetine girecektir ve o kişi takva sahibidir. 

Kıyâmetteki azîm sarsıntının insana hiç mi hiç tesir etmemesi için takva sahibi olması gerekir. Mahkeme-i kübra gerçekleştiğinde herkes hayat filmini üç boyutlu olarak kendi bölümünde görecektir. Kendisine asla kıl kadar zulmedilmediğini elindeki mizanla kesin olarak anlayacaktır. Ve eğer cennete girecekse bundan büyük sevinç duyacaktır. Onun için Allahû Tealâ insanların takva sahibi olmasını istemektedir. Takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademenin sahipleridir ve hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. 

Gizli şirkten kurtularak takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. 

30 / RÛM - 31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). 
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. 

30 / RÛM - 32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyeâ(şiyean), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar. 

22/HACC-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin (kıyâmetin) zelzelesi (şiddetli sarsıntısı), muhakkak ki çok büyük bir şeydir.

Diyanet İşleri

:

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ey insanlar, çekinin Rabbinizden, şüphe yok ki kıyâmetin sarsıntısı, pek büyük birşeydir.

Adem Uğur

:

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!

Ali Bulaç

:

Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Ali Fikri Yavuz

:

Ey insanlar! Rabbinizden korkun (azabından sakınınız da O’na ibadet edin). Şüphe yok ki, o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir, korkunçtur.

Bekir Sadak

:

Ey insanlar! Rabbinizden sakinin; dogrusu kiyamet gununun sarsintisi buyuk seydir.

Celal Yıldırım

:

Ey insanlar! Rabbınızın (değişmiyen kanunlarına, hayatınızı düzene sokan sünnetine uyun), O'nu dinlemezlikten sakının. Şüphesiz ki Kıyamet sarsıntısı büyük bir olaydır.

Diyanet İşleri (eski)

:

Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir.

Diyanet Vakfi

:

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!

Edip Yüksel

:

Ey halk, Rabbinize saygı gösteriniz, çünkü Saatin (dünyanın sonunun) depremi korkunç bir şeydir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Ey o bütün insanlar! Rabbınıza korunun, çünkü o saat zelzelesi çok büyük bir şeydir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ey insanlar, Rabbinize korunun (sığının); çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Fizilal-il Kuran

:

Ey insanlar Rabb'inizden korkunuz. Çünkü kıyamet anının sarsıntısı müthiş bir olaydır.

Gültekin Onan

:

Ey insanlar, rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Hasan Basri Çantay

:

Ey insanlar, Rabbiniz (in azabın) dan sakının. Çünkü o saatin zelzelesi büyük bir şeydir.

İbni Kesir

:

Ey insanlar; Rabbınızdan sakının. Doğrusu kıyamet saatının sarsıntısı büyük bir şeydir.

Muhammed Esed

:

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın; çünkü, Son Saat'in sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. Şüphe yok ki, Kıyametin zelzelesi, pek büyük bir şeydir.

Şaban Piriş

:

Ey İnsanlar, Rabbinizden korkun, çünkü kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir.

Suat Yıldırım

:

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır!

Süleyman Ateş

:

Ey insanlar, Rabbinizden korkun, çünkü (Duruşma) sâ'ati(ni)n depremi, cidden korkunç bir şeydir.

Tefhim-ul Kuran

:

Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Ümit Şimşek

:

Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük birşeydir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük bir şeydir.

 

 

 

Gösterim: 1463