1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

30/RÛM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الم

Elif lâm mîm.

Elif, Lâm, Mîm.


AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elif, Lâm, Mîm mukattaa harfleridir. Mukataat diye de tabir edilir. Mukataat mukatta kelimesinin çoğuludur. 

Bu iki harfin sayısının bu surenin içinde 19'un katları olarak geçmesi lâzım. Reşat halifenin söylediği bu hakikat, ölçülmüştür, tutmuştur. Fakat bazı surelerde aynı sonuca ulaşılamamıştır. Sebebi bilinmemektedir.

30/RÛM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif, Lâm, Mîm.

Diyanet İşleri

:

Elif Lâm Mîm.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm mîm.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Mîm.

Ali Bulaç

:

Elif, Lam, Mim.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, Lâm, Mîm...

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Mim.

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Mîm.

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Mim.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Mîm.

Edip Yüksel

:

A. L. M.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif, Lam, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif, Lam, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Mim.

Fizilal-il Kuran

:

Elif, lâm, mim.

Gültekin Onan

:

Elif, Lam, Mim.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, Lâm, Mîm.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Mim.

Muhammed Esed

:

Elif-Lam-Mim.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(1-2) Elif, Lâm, Mim. Rûm mağlûp oldu.

Şaban Piriş

:

Elif Lâm Mîm.

Suat Yıldırım

:

Elif, Lâm, Mîm

Süleyman Ateş

:

Elif lâm mim.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Mîm.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm mîm.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Mîm.

Gösterim: 1022