1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

86/TÂRIK-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ

Ves semâi vet târık(târıkı).

Semaya ve Tarık'a andolsun.


1. ve : andolsun
2. es semâi : sema, gökyüzü
3. ve et târıkı : ve tarık

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah: "Gökyüzüne ve Tarık'a andolsun." buyuruyor.

86/TÂRIK-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Semaya ve Tarık'a andolsun.

Diyanet İşleri

:

Göğe ve târıka andolsun.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Andolsun göğe ve geceleyin gelene.

Adem Uğur

:

Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim.

Ali Bulaç

:

Göğe ve Tarık'a andolsun,

Ali Fikri Yavuz

:

And olsun semâya ve Târık’a...

Bekir Sadak

:

Goge ve gece ortaya cikana and olsun.

Celal Yıldırım

:

Göğe ve târıka and olsun.

Diyanet İşleri (eski)

:

Göğe ve Tarık'a and olsun;

Diyanet Vakfi

:

(1-4) Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

Edip Yüksel

:

Göğe ve Tarık'a andolsun.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Kasem olsun o Semâya ve Târıka

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Andolsun o göğe ve Târık'a,

Fizilal-il Kuran

:

Göğe ve târıka and olsun.

Gültekin Onan

:

Göğe ve Tarık'a andolsun,

Hasan Basri Çantay

:

Andolsun o göğe ve Taarıka.

İbni Kesir

:

Andolsun göğe ve Tarık'a.

Muhammed Esed

:

Düşün gökleri ve gece vakti geleni!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Andolsun göğe ve (Târık'a).

Şaban Piriş

:

Göğe ve Tarık’a andolsun ki..

Suat Yıldırım

:

Göğe ve "Tarık’a" kasem ederim.

Süleyman Ateş

:

Göğe ve târık'a andolsun.

Tefhim-ul Kuran

:

Göğe ve tarık'a andolsun,

Ümit Şimşek

:

And olsun göğe ve Tarık'a.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yemin olsun göğe ve Târık'a; o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/o, çıkıverip de yürek hoplatana.

 

 

Gösterim: 654