1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

10/YÛNUS-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm(hakîmi).

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, Hikmetli Kitab'ın âyetleridir.


1. tilke : işte bunlar
2. âyâtu : âyetler
3. el kitâbi el hakîmi : hikmetli kitap

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

(Bir süre önce Reşat Halife, Kur'ân-ı Kerim'in bir anahtarı olduğundan bahisle: "Mukattaa harfleri bunun temelini teşkil eder." demişti.) 

Birçok âyette, birçok surede mukattaa harfleri, 19'un katı olarak çıktı ama bazılarında da çıkmadı. Çıkanlar daha fazlaydı, çıkmayanlar daha azdı. Bunlara rağmen şu anda insanlık, kesin bir sonuca sahip değildir. 

Kur'ân-ı Kerim, Allahû Tealâ tarafından indirilmiştir. Allahû Tealâ dileseydi bütün surelerinde mukattaa harflerini, 19'un katı kadar koyardı. Eğer koymadıysa, bazı surelerde farklı sonuçlar elde ediliyorsa; bu, Allah'ın bir hikmetidir. İnsanlık şimdilik bunu bilmemektedir. 

Allahû Tealâ, burada Kur'ân-ı Kerim'in hikmetli bir kitap olduğunu ifade buyurmaktadır.

10/YÛNUS-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, Hikmetli Kitab'ın âyetleridir.

Diyanet İşleri

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm râ, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın âyetleri.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb'ın âyetleridir.

Ali Bulaç

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sapasağlam ve hikmetle dolu Kur’an’ın âyetleridir.

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Ra. Iste bunlar hikmetli Kitap'Ùn ayetleridir.

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Râ. işte bunlar hikmet ve hüküm dolu kitabın âyetleridir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli Kitap'ın ayetleridir.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.

Edip Yüksel

:

A.L.R. Bunlar (bu harfler), hikmet sahibi Kitab'ın mucizeleridir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif, Lâm, Râ. işte bunlar o hakîm kitabın âyetleri

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, o hikmetli kitabın ayetleridir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.

Fizilal-il Kuran

:

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab'ın ayetleridir.

Gültekin Onan

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, lâm, raa. İşte bunlar hikmet dolu kitabın (Kur'ânın) âyetleridir.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.

Muhammed Esed

:

Elif-Lam-Ra. Bunlar, hikmetle dolu olan ilahi kitabın ayetleridir.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, Lâm, Râ. İşte onlar, hakîm olan kitabın âyetleridir.

Şaban Piriş

:

Elif Lâm Râ. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.

Suat Yıldırım

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.

Süleyman Ateş

:

Elif lâm râ. İşte şunlar, o hikmetli Kitâb'ın âyetleridir.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm râ. Bunlar hikmet dolu kitabın âyetleridir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri.

 

 

 

Gösterim: 1137