1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

67/MULK-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek'tir. Ve O, herşeye kaadirdir.

1.

tebâreke

: mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi

2.

ellezî

: o ki, o

3.

bi yedi-hi

: onun elinde, kudretinde

4.

el mulku

: mülk, idare

5.

ve huve

: ve o

6.

alâ kulli şey'in

: herşeye

7.

kadîrun

: kaadir, gücü yeten

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ın kudret elindedir ve Allah herşeye kaadirdir. Yerleri ve gökleri yaratan ve onları yok edecek olan Allah'tır.

67/MULK-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek'tir. Ve O, herşeye kaadirdir.

Diyanet İşleri

:

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.

Adem Uğur

:

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Ali Bulaç

:

Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz

:

Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.

Bekir Sadak

:

Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.

Celal Yıldırım

:

Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.

Diyanet İşleri (eski)

:

Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.

Diyanet Vakfi

:

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Edip Yüksel

:

Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Fizilal-il Kuran

:

Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Gültekin Onan

:

Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay

:

(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

İbni Kesir

:

Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.

Muhammed Esed

:

Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.

Şaban Piriş

:

Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Suat Yıldırım

:

Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş

:

Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.

Tefhim-ul Kuran

:

En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.

Ümit Şimşek

:

Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

 

 

Gösterim: 412