1 2 3 4 5 6 7

 

1/FÂTİHA-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillâhir rahmânir rahîm.

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.


1. bi ismi allahi : Allah'ın ismi ile
2. er rahmân er rahîm : Rahmân ve Rahîm Rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fâtiha, açıştır. Fâtiha, fetihtir. Fâtiha, Kur'ân-ı Kerim'deki 114 sureden kulların Allah'a yakarışını ihata eden tek suredir. 113 tane surede Allahû Tealâ bize mesajını ulaştırırken Fâtiha suresinde bizim Allahû Tealâ'ya nida edişimiz var.

Fâtiha Suresi insanların Sıratı Mustakîm'e, Allah'a ulaştıran yola nasıl ulaştıklarını açıklar. Bu yolun sonu ise Allah'ın Zat'ıdır. 7. kata ulaşan insan ruhu, 7. katın fetih kapısından içeriye girer. Bu kapı, altındandır. Zemin katta bulunan devrin imamının dergâhındaki altın kapının aynıdır. Zemin kattaki kapı dergâhtan çıkarak Sıratı Mustakîm'e ulaşmayı, 7. kattaki kapı ise Sıratı Mustakîm'den 7. katın içine girmeyi nasip kılar. İçeri girmek söz konusu olduğu için altın zincire kılıçla vurulması üzerine zincirin ikiye ayrılmasıyla altın fetih kapısının açılması ve ruhun 7. kata altın kapıdan girişi ile fetih gerçekleşir. Bu sebeple 7. kattaki bu altın kapıya fetih kapısı denir.

Fâtiha Suresi de, Sıratı Mustakîm'in bu kesimini ihtiva ettiği için Fâtiha adını almıştır.

1/FÂTİHA-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

Diyanet İşleri

:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Rahman ve rahim Allah adiyle

Adem Uğur

:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Ali Bulaç

:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ali Fikri Yavuz

:

O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.)

Bekir Sadak

:

Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla:

Celal Yıldırım

:

BİSMİ'LLAHİ'R-RAHMÂNİ'R-RAHÎM

Diyanet İşleri (eski)

:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

Diyanet Vakfi

:

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Edip Yüksel

:

Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Fizilal-il Kuran

:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Gültekin Onan

:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hasan Basri Çantay

:

(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

İbni Kesir

:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla

Muhammed Esed

:

RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ'nın ismiyle (tilâvete başlarım).

Şaban Piriş

:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Suat Yıldırım

:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla

Süleyman Ateş

:

Rahmân ve Rahim Allâh'ın adıyla

Tefhim-ul Kuran

:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ümit Şimşek

:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

Gösterim: 2388