1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14/İBRÂHÎM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilen nûri bi izni rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd(hamîdi).

Elif lâm râ. Rab'lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Azîz, Hamîd olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.


1. elif lâm râ : elif lâm râ
2. kitâbun : bir kitaptır
3. enzelnâ-hu : onu indirdik
4. ileyke : sana
5. li tuhrice en nâse : insanları çıkarman için
6. min ez zulûmâti : zulmetten, karanlıklardan
7. ilâ en nûri : nura
8. bi izni : izni ile
9. rabbi-him : Rab'lerinin
10. ilâ sırâtı : yola
11. el azîzi : azîz olan, izzet sahibi olan
12. el hamîdi : kendisine hamdedilen

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, insanları karanlıklardan nura ulaştırması için Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân-ı Kerim'i indirmiştir. Kâinatı saran karanlık, insanlar için "cehalet" adını alır. İnsanlar bilmedikleri için karanlıktadırlar. Öğrenen her insan, öğrendiklerini tatbik sahasına sokabilirse, mutlaka zulmetten nura çıkar.

İlim, faydalı ve faydasız olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer bir ilim, insanı Allah'a yaklaştıramıyor, cennet ve dünya saadetine ulaştıramıyorsa Allahû Tealâ'nın indinde "faydasız ilim" sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V): "Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." buyurmaktadır. Kur'ân-ı Kerim bir bütündür. Pek çok ilim adamı, Kur'ân-ı Kerim'i bildiğini iddia etmekte ama Allah'a ulaşmayı dilememektedir. Bundan dolayı mürşidlerine ulaşıp tâbî olamamakta; ruhlarını Allah'a ulaştıramamakta; fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederek irşada ulaşamamaktadırlar. İblis, Allahû Tealâ'nın insanları karanlıktan nura ulaştırsın diye indirdiği Kur'ân-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarmıştır. 

Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın izni ile insanları Sıratı Mustakîm'e ulaştırmak için indirilmiştir. Sıratı Mustakîm; ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yoldur. 

Fizik vücudun Sıratı Mustakîm'i; onun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemâl derecelerinde olgunlaşmanın yoludur. Nefsin Sıratı Mustakîm'i; nefsin bütün afetlerden kurtulmasını temin edecek olan, kemâl derecelerinde olgunlaşma yoludur. İradenin Sıratı Mustakîm'i; nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesinin ve neticede iradî yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesinin yoludur. 

Nefsin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Nefs tezkiyesiyle nefsin kalbine gelen fazilet nurları "îmân" kelimesinin etrafında toplandıkça nefsin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Daimî zikre ulaşılınca batmayan bir güneş, nefsin kalbini tamamen aydınlatır. Bu, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması halidir. 

Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Karanlıktan aydınlığa ulaşmak, Allah'ın nurlarını, nefsin kalbine yüzde yüz dolduracak hüviyete ulaşmak 2 kademelidir. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu yarı yarıya karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Daimî zikirde ise nefsinizin kalbi yüzde yüz nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de nefs tezkiyesiyle yarı yarıya aydınlanan nefs kalbinin, daimî zikirle yüzde yüz nurlarla dolmasıdır. Bu sonuç nefsin tasfiyesidir.

14/İBRÂHÎM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif lâm râ. Rab'lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Azîz, Hamîd olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Diyanet İşleri

:

(1-2) Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kâfirlerin hâline.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm râ. Bir kitaptır bu ki insanları karanlıklardan nûra çıkarman, Rablerinin izniyle üstün ve gerçekten de hamde lâyık olan Tanrı yoluna götürmen için onu sana indirdik.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.

Ali Bulaç

:

Elif Lâm Râ. Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, lâm, râ. Bu Kur’an öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan ayadınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

Bekir Sadak

:

(1-2) Elif, Lam, Ra; Bu, Allah'in izniyle, insanlari karanliklardan aydinliga, guclu ve ovulmege layik, goklerde ve yerde olanlarin sahibi Allah'in yoluna cikarman icin, sana indirdigimiz Kitaptir. Ugrayacaklari cetin azabdan dolayi vay kafirlerin haline!

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Râ. Bu Kitab'ı, Rablarının izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, O yegâne üstün ve övülmeğe lâyık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

Diyanet İşleri (eski)

:

(1-2) Elif, Lam, Ra; Bu, Allah'ın izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övülmeğe layık, göklerde ve yerde olanların sahibi Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır. Uğrayacakları çetin azabdan dolayı vay kafirlerin haline!

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.

Edip Yüksel

:

A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. . .

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif Lâm Râ. Bir kitab ki sana indirdik, insanları Rablarının iznile zulmetlerden nûra çıkarasın diye: doğru o azîz hamîdin yoluna ki bütün izzet-ü hamd onun

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif Lâm Râ. Bir kitap sana indirdik ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan nura çıkarasın; doğruca o yüce ve övülmeye layık olanın yoluna ki, bütün izzet ve hamd O'nundur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

Fizilal-il Kuran

:

Elif, Lâm, Ra. Bu Kur'an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık Allah'ın yoluna iletesin diye sana indirilmiş bir kitaptır.

Gültekin Onan

:

Elif Lâm Râ. Bu bir Kitap'tır ki, rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, lâm, raa. Bu bir kitabdır ki (bütün) insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, o yegâne gaalib, hamde lâyık olan (Allah) ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Ra. Bu, insanları Rabblarının izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için onu sana indirdiğimiz bir kitaptır. Aziz ve Hamid'in dosdoğru yoluna.

Muhammed Esed

:

Elif Lâm Râ. Bu, Rablerinin izniyle bütün insanlığı kopkoyu karanlıklardan aydınlığa, O yüceler yücesinin, O her övgüye layık olanın yoluna çıkarasın diye sana indirdiğimiz (bir vahiy,) bir ilahi kelamdır.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, Lâm, Râ. Bir kitaptır ki, bunu sana indirdik, nâsı Rablerinin izniyle karanlıklardan nûra, O azîz, Hamîdin yoluna çıkarasın.

Şaban Piriş

:

Elif Lâm Râ. Bu, insanları Rabb’lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamîd olanın dosdoğru yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır.

Suat Yıldırım

:

(1-3) Elif, Lâm, Râ. Bu, Rab’lerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, azîz ve hamîd (üstün kudret sahibi ve her işi övgüye lâyık olan) Allah’ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna insanları çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü vay o inkârcıların hallerine! Vay onlara ki, âhirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı âhirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Süleyman Ateş

:

Elif lâm râ. (Bu,) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye lâyık olan(Allâh)ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Râ. Bu bir Kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm râ. Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura çıkarman ve kudreti herşeye üstün ve her türlü hamde lâyık olan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Râ. Bir kitaptır bu. Ki indirdik sana, çıkarasın diye insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura; Hamîd, Azîz olanın yoluna...

Gösterim: 1472