1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

25/FURKÂN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ(nezîren).

Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan’ı indiren (Allah), mübarek’tir.

1. tebâreke : mübarek
2. ellezî : ki o
3. nezzele : indirdi
4. furkâne : furkan
5. alâ abdi-hi : kuluna
6. li yekûne : olması için
7. li el âlemîne : âlemlere
8. nezîren : nezir, uyarıcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in nezareti, nezirliği, uyarıcılığı sadece bu dünyada değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), hem zahirî âleme hem gayb âlemine hem emr âlemine hem de onların karşıtlarına uyarıcıdır. Bütün âlemlere uyarıcı olarak, Allahû Tealâ O'nu yaratmıştır. Bütün nebîler gibi doğmadan evvel seçilmiştir. Ve Allahû Tealâ diyor ki:

21/ENBİYÂ-107: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne).
Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.
Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allah'ın, bu dünyanın çok ötesinde görevleri olan Son Nebîsi, Hatemül Enbiyâ'dır. 

Allahû Tealâ, indirdiği Kur'ân-ı Kerim'e “Furkân” demektedir. Furkân, doğruyu yanlıştan ayıran temel ayraçtır, rehberdir, rüşdün temel faktörüdür. Reşid, doğruyu yanlıştan ayırabilme noktasına ulaşmış, aklı başına gelmiş olan kişiye hukukun verdiği isimdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allah'ın verdiği Kur'ân'la doğruların yanlıştan ayrılacağını, elindeki yazılı ispat vasıtasıyla birlikte insanlara aktarandır.

25/FURKÂN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren (Allah), mübarek'tir.

Diyanet İşleri

:

Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ne yücedir şânı, Furkân'ı âlemleri korkutmak üzere kuluna indirenin.

Adem Uğur

:

Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, Allah, yüceler yücesidir.

Ali Bulaç

:

Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna Furkan'ı indiren (Allah) ne yücedir.

Ali Fikri Yavuz

:

Bütün âlemlere, (insan ve cinlere) bir korkutucu (peygamber) olsun diye kuluna Kur’an’ı indiren Allah’ın şanı ne yücedir!...

Bekir Sadak

:

(1-2) Goklerin ve yerin hukumranligi kendisinin olan, cocuk edinmeyen, hukumranlikta ortagi bulunmayan, herseyi yaratip bir olcuye gore duzenleyen ve dunyalari uyarmak uzere kuluna hakki batildan ayirdeden Kuran'i indiren Allah yucelerin yucesidir.

Celal Yıldırım

:

(1-2) Feyiz ve bereket, azamet ve kudret sahibi ne yücedir ki (hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, helâli haramdan ayıran) Furkan'ı, milletleri (tuttukları yolun tehlikesine karşı) uyarıcı olsun diye kulu (Muhammed'e) indirmiştir. O yüce kudret ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, çocuk edinmemiştir; mülkünde hiçbir ortağı yoktur; her şeyi yaratıp düzene koymuş, belli ölçülere göre takdîr etmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

:

(1-2) Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı bulunmayan, herşeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen ve dünyaları uyarmak üzere kuluna hakkı batıldan ayırdeden Kuran'ı indiren Allah yücelerin yücesidir.

Diyanet Vakfi

:

(1-2) Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.

Edip Yüksel

:

Tüm dünyaya bir uyarı olarak, Yasalar Kitabını kuluna indiren çok Yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

«Tebarek» ne yüce (feyyaz)dır o ki bütün âlemine bir nezîr olsun diye kuluna fürkanı indirdi

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye, kuluna indiren (Allah) ne yücedir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

«Tebareke» ne yüce feyyazdır o ki, dünyaları uyarmak üzere kulu Muhammed'e, hakkı batıldan ayırdeden Kur'ân'ı indirdi.

Fizilal-il Kuran

:

Eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Kur'anı, tüm insanları ve cinnleri uyarsın diye kulu Muhammed'e indiren Allah'ın şanı yücedir.

Gültekin Onan

:

Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna furkanı indiren (Tanrı) ne yücedir.

Hasan Basri Çantay

:

Furkaanı, aalemlerin (ilâhî azâb ile) bir korkutucusu olsun diye, kuluna indiren (Allahın şânı) ne yücedir!

İbni Kesir

:

Alemleri uyarmak üzere kuluna Furkan'ı indiren ne yücedir.

Muhammed Esed

:

Bütün insanlığa bir uyarı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayırıcı bir ölçü indiren (Allah) ne yüce, ne cömerttir!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Hayır ve bereketi nihayetsizdir o Zâtın ki, Furkân'ı kulu üzerine indirdi ki, bütün âlemlere bir sakındırıcı olsun(diye).

Şaban Piriş

:

Toplumlara uyarıcı olması için kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir.

Suat Yıldırım

:

Hayır ve bereketi ne muazzamdır o Zatın ki bütün ins ve cinni uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan’ı indirdi.

Süleyman Ateş

:

Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkanı (hakkı bâtıldan ayırma ölçüsünü) indiren (Allâh) pek kutludur!

Tefhim-ul Kuran

:

Ne mübarektir, Furkan'ı alemler için uyarıcı, korkutucu olsun diye kuluna parça parça indiren .

Ümit Şimşek

:

Şânı ne yücedir Onun ki, kuluna, bütün insanlara ve çağlara bir uyarıcı olsun diye, Furkan'ı indirmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan'ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi.

Gösterim: 1541