30/RÛM-31

Bismillâhirrahmânirrahîm

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).

O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.


1. munîbîne : yönelenler, (yönelin)
2. ileyhi : ona
3. vettekûhu (ve ittekû-hu) : ve ona Allah'a karşı takva sahibi olun
4. ve ekîmû : ve ikame et (kıyamda tut)
5. es salâte : namaz
6. ve lâ tekûnû : ve olmayın
7. min el muşrikîne : müşriklerden

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ: "Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun." diyerek en önemli olaydan bahsetmektedir. Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu hayatta iken ulaştırmayı dilemek demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'ân'ın OLMAZSA OLMAZ şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. 

10 / YÛNUS - 7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır. 

10 / YÛNUS - 8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir). 

Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar söz konusudur. 

Allah'a yönelmek Allah'ın bir farz emridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 1. takvanın sahibi olur. 7 kademeli takvadan birincisi Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. 

Buradaki namaz, hacet namazıdır. Allahû Tealâ 7 furkanı verdikten ve o kişiyi gören, işiten, idrak eden hale getirdikten sonra kişinin hacet namazını kılması, mürşidini huşûya ulaşarak Allah'tan talep etmesi lâzımdır. Allahû Tealâ, bu namazın ikame edilmesini böylece müşriklerden olunmamasını emretmektedir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka şirktedir. 

Rum Suresinin 32. âyet-i kerimesi o şirki anlatmaktadır.

30/RÛM-31

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

Diyanet İşleri

:

(31-32) Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ne emrettiyse ona uyarak hepiniz, yüzünüzü o dine döndürün ve namaz kılın ve şirk koşanlardan olmayın.

Adem Uğur

:

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Ali Bulaç

:

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Ali Fikri Yavuz

:

Hep Allah’a dönüb itaat edin, O’ndan korkun ve namaza devam edin; müşriklerden olmayın.

Bekir Sadak

:

(31-32) Allah'a yonelerek O'na karsi gelmekten sakininiiz, namaz kiliniz, dinlerinde ayriliga dusup firka firka olan, her firkasinin da kendisinde bulunanla sevindigi musriklerden olmayiniz.

Celal Yıldırım

:

Gönülden kendinizi Allah'a verin, O'ndan korkup (kötülük ve azgınlıktan, sapıklık ve nankörlükten) sakının; namazı dosdoğru kılın ve sakın müşriklerden (Allah'a ortak koşanlardan) olmayın.

Diyanet İşleri (eski)

:

(31-32) Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.

Diyanet Vakfi

:

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Edip Yüksel

:

O'na yönelin; O'nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ona korunun ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Başkasından geçerek hep O'na gönül verin. O'na (sığınıp) korunun. Namaza devam edin de müşriklerden olmayın;

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşrilerden olmayın.

Fizilal-il Kuran

:

Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Gültekin Onan

:

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Hasan Basri Çantay

:

Hepiniz Ona dönün, Ondan korkun. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.

İbni Kesir

:

Hepiniz O'na dönün, O'ndan korkun. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın.

Muhammed Esed

:

(O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönel; ve O'na karşı sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girme;

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Hep O'na dönünüz ve O'ndan korkunuz ve namazı doğruca kılınız ve müşriklerden olmayınız.

Şaban Piriş

:

O’na ihlasla yönelin, O’ndan korkun ve namazı kılın ki müşriklerden olmayın.

Suat Yıldırım

:

(31-32) Başka her şeyden geçerek O’na tam gönül verin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

Süleyman Ateş

:

Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve (Allah'a) ortak koşanlardan olmayın.

Tefhim-ul Kuran

:

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Ümit Şimşek

:

Hepiniz Ona yönelin, Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Yaşar Nuri Öztürk

:

O'na yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı kılın ve sakın şirke sapanlardan olmayın;

Abdullah Aydın

:

Hepiniz Allah'a dönün. O'ndan korkun. Namazı dosdoğru (devamlı) kılın, müşriklerden olmayın.

Ahmet Davudoğlu

:

Hep Allah'a dönüp itaat edin; O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.

Ali Arslan

:

Hepiniz O'na yöneldiğiniz halde (yüzünüzü O'na çevirin). O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın ve asla müşriklerden olmayın!

Arif Pamuk

:

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

(Tevhid ve tâatle) Allahû Teâlâ'ya rücû edin! O'ndan korkun! (Emir ve nehyine itâat edin, azâbından sakının) ve namaza devâm eyleyin! Dinlerinde şirk edenlerden olmayın.

Bahaeddin Sağlam

:

(Siz ey mü'minler!) Allah'a yönelin, O'nun azabından sakının, namazı doğruca kılın ve sakın müşriklerden olmayın!

Diyanet Vakfı (1993)

:

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Hasan Tahsin Feyizli

:

Yönelerek O'na (dönün), O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Allah'a yönelerek, O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, her fırkasının da kendisiyle bulunanlarla sevindiği müşriklerden olmayınız.

Hüseyin Kaleli

:

(31-32) “Kendisine yönelenler olarak, O’ndan da korkun. Namazı da kılın. Dinlerini parçalayan ve bölükler olanlardan, müşriklerden de olmayın. Her zümre yanlarında bulunanla böbürlenenlerdir.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Hepiniz O'na yönelin, O'nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının, namazınızı dos doğru kılın ve sakın müşriklerden olmayın.

Mustafa İslamoğlu

:

(Batılın her türünden yüz çevirip) yalnız ona yönelin ve O’na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini doğrultun; ve asla O’ndan başkasına ilâhlık atfedenlerden olmayın!

Nedim Yılmaz

:

Allah’a yönelen kimseler olarak (yüzünüzü hak dine çevirin) ve O’na karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, Allah’a ortak koşanlardan olmayın.

Ömer Rıza Doğrul

:

(31-32) Allah'a dönün O’na karşı (vazifelerinize) riayet edin. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden, dinlerini darmadağınık edenlerden, bölük bölük olanlardan, her bölüğü kendi haliyle sevinenlerden olmayın.

Talat Koçyiğit

:

O'na ihlâs ile yönelin, O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Hep Allah'a dönüp, O'ndan korkun ve namaza devam edin. Müşriklerden olmayın!

Bir Heyet

:

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

 

 

Gösterim: 968