1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

15/HİCR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbi ve kur’ânin mubîn(mubînin).

Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve Kur'ân-ı Mübîn'in (açıkça beyan edilmiş Kur'ân'ın) âyetleridir.


1. elif lâm râ : elif, lâm, râ
2. tilke : işte bu, bunlar
3. âyâtu el kitâbi : kitabın âyetleridir
4. ve kur'ânin : ve Kur'ân
5. mubînin : apaçık, açıklanmış, beyan edilmiş

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ın, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e açıkça beyan ettiği Kur'ân, sonsuz sayıda sır taşımaktadır. Kur'ân'ı anlayabilmek için, Allah'ın O'nun anlaşılmasına ait sırlarını vermesi lâzımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân'ın sırlarını verdiği için O, Kur'ân'ın bir bütün olduğunu en iyi değerlendirendir. Bütün geçmiş ve gelecek, herşey Kur'ân'ın içinde mevcuttur: 

6 / EN'ÂM - 38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim yuhşerûn(yuhşerûne).
Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab'lerine haşrolunacaklar (olunurlar). 

15/HİCR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve Kur'ân-ı Mübîn'in (açıkça beyan edilmiş Kur'ân'ın) âyetleridir.

Diyanet İşleri

:

Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur'ân'ın âyetleri.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.

Ali Bulaç

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, lâm, râ. Bu âyetler, mükemmel kitabın ve hakkı açıklayan muazzam Kur’ân’ın âyetleridir.

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'in ve apacik olan Kuran'in ayetleridir.

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık olan, açıklayan Kur'ân'ın âyetleridir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.

Edip Yüksel

:

A.L.R. Bu (harfler) kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur'an'ın ayetleridir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

Fizilal-il Kuran

:

Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur'an'ın ayetleridir.

Gültekin Onan

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, lâm, raa. Bunlar kitabın, (hakıykatları) apaçık anlatan Kur'ânın âyetleridir.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an'ı Mübin'in ayetleridir.

Muhammed Esed

:

Elif-Lam-Ra. Bunlar ilahi kitabın -kendisi açık olan ve hakkı açıkça gösteren bir ilahi okuma metninin- ayetleridir.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübîn'in âyetleridir.

Şaban Piriş

:

Elif, Lâm, Râ! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur’an!

Suat Yıldırım

:

Elif Lâm Râ. Bunlar kitabın ve Kur’ân-ı Mübin’in âyetleridir.

Süleyman Ateş

:

Elif lâm râ. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur'an'ın âyetleridir.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm râ. Bu, kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap'ın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri.

 

 

Gösterim: 1346