1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

40/MU'MİN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

حم

Hâ mîm.

Hâ, Mîm.


AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Mu'min Suresinden sonraki altı sure de hâ ve mîm ile başlar. Bu, birbiri arkasından gelen yedi surenin özelliğidir. Bunlar mukattaa harfleridir. Bu konuda Reşat Halife'nin bir iddiası ve önerisi vardı. "mukattaa harflerinin o surede kaç defa geçtiği tetkik edildiği zaman sayıları mutlaka 19'un katı kadar çıkar." diyordu. Bu konu denendi, bir kısmı gerçekten 19'un katı çıktı ama bir kısım surelerde çıkmadı.

40/MU'MİN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Hâ, Mîm.

Diyanet İşleri

:

Hâ Mîm.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Hâ mîm.

Adem Uğur

:

Hâ. Mîm.

Ali Bulaç

:

Ha, Mîm.

Ali Fikri Yavuz

:

Hâ, Mîm.

Bekir Sadak

:

Ha, Mim.

Celal Yıldırım

:

Hâ-Mîm.

Diyanet İşleri (eski)

:

Ha, Mim.

Diyanet Vakfi

:

Hâ. Mîm.

Edip Yüksel

:

HH. M.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Hâ Mîm.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ha, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Hâ Mîm.

Fizilal-il Kuran

:

Hâ Mim.

Gültekin Onan

:

Ha. Mim.

Hasan Basri Çantay

:

Haa, Mîm.

İbni Kesir

:

Ha, Mim.

Muhammed Esed

:

Ha-Mim.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Hâ, Mîm.

Şaban Piriş

:

Hâ mîm

Suat Yıldırım

:

(1-2) Hâ, Mîm. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah tarafındandır.

Süleyman Ateş

:

Hâ mim.

Tefhim-ul Kuran

:

Hâ, Mîm.

Ümit Şimşek

:

Hâ mîm.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Hâ, Mîm.

 

 

Gösterim: 750