1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

39/ZUMER-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi).

Bu Kitab'ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.


1. tenzîlu : indirilir, indiriliş
2. el kitâbi : kitap
3. min : den
4. allâhi : Allah
5. el azîzi : azîz, güç ve kuvvet sahibi
6. el hakîmi : hakim, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ burada Azîz ve Hakîm esmalarını kullanmış. Allahû Tealâ hikmetin gerçek anlamda sahibidir; hikmeti dilediğine verir: 

2 / BAKARA - 269: Yu’til hikmete men yeşâu, ve men yu’tel hikmete fe kad ûtiye hayran kesîrâ(kesîren), ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). 
(Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ve ulûl elbabtan başkası tezekkür edemez. 

Hikmet sahibi daimî zikrin sahibidir. Daimî zikrin sahibi, sonsuz hayrın sahibidir. Çünkü o uyurken de uyanıkken de daimî zikirde olduğu için her an deracat yani hayır kazanacaktır.

39/ZUMER-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Bu Kitab'ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.

Diyanet İşleri

:

Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Kitabın indirilişi, üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah tarafındandır.

Adem Uğur

:

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Ali Bulaç

:

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah (katın)dandır.

Ali Fikri Yavuz

:

Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz, hakim olan Allah’dandır.

Bekir Sadak

:

Kitap'in indirilmesi, guclu ve Hakim olan Allah katindandir.

Celal Yıldırım

:

Bu Kitab'ın indirilişi, O çok güçlü, çok üstün hikmet sahibi Allah'tandır.

Diyanet İşleri (eski)

:

Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve Hakim olan Allah katındandır.

Diyanet Vakfi

:

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Edip Yüksel

:

Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH'tandır.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, hakîm Allahdandır

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

Fizilal-il Kuran

:

Bu Kitab'ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır.

Gültekin Onan

:

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Tanrı (katın)dandır.

Hasan Basri Çantay

:

(Bu) kitabın indirilmesi, o mutlak gaalib, o yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allahdandır.

İbni Kesir

:

Kitab'ın indirilmesi; Aziz, Hakim olan Allah katındandır.

Muhammed Esed

:

Bu ilahi kelamın indirilişi, güç ve hikmet Sahibi olan Allah'tandır.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(Bu) kitabın indirilişi, azîz, hakîm olan Allah'tandır.

Şaban Piriş

:

Kitabın indirilmesi, güç ve hüküm sahibi Allah’tandır.

Suat Yıldırım

:

Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi, azîz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah tarafındandır.

Süleyman Ateş

:

Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sâhibi Allâh tarafındandır.

Tefhim-ul Kuran

:

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi bulunan Allah (katın)dandır.

Ümit Şimşek

:

Kitabın indirilişi, kudreti herşeye üstün olan, sonsuz hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Bu Kitap'ın indirilişi Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.

 

 

 

Gösterim: 902