1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

19/MERYEM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

كهيعص

Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn ve Sâd; mukataa harfleridir. Bu harfler, Kur'ân-ı Kerim'in bir şifresidir. 8-10 sene evvel Reşat Halife, bu harfleri bilgisayara alarak, surelerdeki sayılarını tek tek inceledi ve %90'dan fazla başarıya ulaştı. Meselâ Meryem Suresinde Kâf, Hâ, Yâ, Ayn ve Sâd harfleri, 19'un katı kadardır. 19 rakamı, Kur'ân-ı Kerim'in şifrelerinden biridir.

Meryem Suresi de bu mukataa harfleriyle başlamaktadır.

19/MERYEM-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Diyanet İşleri

:

Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Kâf hâ yâ ayn sâd.

Adem Uğur

:

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

Ali Bulaç

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Ali Fikri Yavuz

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd

Bekir Sadak

:

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Celal Yıldırım

:

Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd.

Diyanet İşleri (eski)

:

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Diyanet Vakfi

:

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

Edip Yüksel

:

K. H. Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Fizilal-il Kuran

:

Kâf, ha, ya, ayn, sad

Gültekin Onan

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Hasan Basri Çantay

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Saad.

İbni Kesir

:

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Muhammed Esed

:

Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd.

Şaban Piriş

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Suat Yıldırım

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Süleyman Ateş

:

Kâf hâ yâ 'ayn sâd.

Tefhim-ul Kuran

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Ümit Şimşek

:

Kâf hâ yâ ayn sâd.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

 

 

Gösterim: 744