1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

101/KÂRİA-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الْقَارِعَةُ

El kâriah(kâriatu).

Kâria.


1. el kâriatu : kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan bir felâket

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kâria, korkunç bir felâkettir.

101/KÂRİA-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Kâria.

Diyanet İşleri

:

Yürekleri hoplatan büyük felaket!

Abdulbaki Gölpınarlı

:

O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket.

Adem Uğur

:

Kâria (kıyamet)!

Ali Bulaç

:

Kaari'a...

Ali Fikri Yavuz

:

(Dehşetiyle kalblere çarpacak) o kıyamet,

Bekir Sadak

:

Gurultu koparacak olan

Celal Yıldırım

:

El-Kari'â : Kalblere korku salan o müthiş gürültü !.

Diyanet İşleri (eski)

:

Gürültü koparacak olan

Diyanet Vakfi

:

(1-3) Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?

Edip Yüksel

:

Şok.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

O karia

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

O apaçık bela (Kıyamet)...

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

(1-3) Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?

Fizilal-il Kuran

:

Gürültü koparacak olan,

Gültekin Onan

:

Kaaria...

Hasan Basri Çantay

:

Felâket kapısını çalacak olan (kıyamet).

İbni Kesir

:

Felaket kapısını çalacak olan,

Muhammed Esed

:

Ah! Apansız (gelen) bir bela!.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

O çarpacak olan felaket.

Şaban Piriş

:

Korkunç olay ..

Suat Yıldırım

:

Kari’a,

Süleyman Ateş

:

Çarpan olay!

Tefhim-ul Kuran

:

'Başa çarpıp patlak verecek olan' (kâria: kıyamet),

Ümit Şimşek

:

Çarpacak olan o felâket.

Yaşar Nuri Öztürk

:

O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.

 

 

Gösterim: 662