1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 

57/HADÎD-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Semalarda ve arzdaki herşey Allah'ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.


1. sebbeha : tesbih etti
2. li allâhi : Allah'ı
3. : şey
4. fî es semâvâti : semalarda, göklerde
5. ve el ardı : ve arz, yer
6. ve : ve
7. huve : o
8. el azîzu : azîz, üstün ve güçlü
9. el hakîmu : hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Göklerdeki ve yerdeki herşey her an Allah'ı tesbih etmektedir. Herşeyin en küçük parçası olan elektronlara kesintisiz bir şekilde, ardarda gelen notrinolar dönüş enerjilerini elektrona aktarıp ekletronları hiç kesinti olmaksızın döndürmekte ve elektronlar her dönüşlerinde kendi lisanları ile Allah'ı her an zikretmektedirler. 

17 / İSRÂ - 44: Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinn(fîhinne), ve in min şey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûren).
7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O'nu (Allah'ı) tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz (anlayamazsınız, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Hakîm'dir, Gafûr'dur (mağfiret edendir). 

57/HADÎD-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Semalarda ve arzdaki herşey Allah'ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.

Diyanet İşleri

:

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

Adem Uğur

:

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.

Ali Bulaç

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz

:

Göklerde ve yerde ne varsa, hep Allah’ı tesbhih etmektedir. O, Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir.

Bekir Sadak

:

Goklerde ve yerde olanlar Allah'i tesbih ederler. O gucludur, Hakim'dir.

Celal Yıldırım

:

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbîh ve tenzîh eder. O, çok üstün, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet Vakfi

:

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.

Edip Yüksel

:

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Tesbih etmekte Allahı Göklerde ve yerdeki, o öyle azîz, öyle hakîmdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fizilal-il Kuran

:

Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederler. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar.

Gültekin Onan

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay

:

Göklerde ve yerde ne varsa Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, (mülkünde) gaalib-i mutfak, (sun'unda) saahib-i hikmetdir.

İbni Kesir

:

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.

Muhammed Esed

:

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir; çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Göklerde ve yerde ne var ise Allah için tesbih etmektedır. Ve O, azîzdir, hakîmdir.

Şaban Piriş

:

Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tesbih ederler. O, azizdir, hakimdir.

Suat Yıldırım

:

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tenzih ve tesbih eder. O azîz ve hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş

:

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ı tesbih etmiştir. O, azizdir, hakimdir.

Tefhim-ul Kuran

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ümit Şimşek

:

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti herşeyi kuşatır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

 

 

Gösterim: 1279