1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

77/MURSELÂT-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

Vel murselâti urfâ(urfen).

Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.


1. ve : andolsun, yemin olsun
2. el murselâti : gönderilenler
3. urfen : ardarda, marufla (irfanla)

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Marufla yani irfanla gönderilenlere andolsun ifadesi irşad makamını içerir. Her devirde mutlaka irfanla gönderilen marufla emreden bir grup mutlaka vardır. Sahâbe de başlangıçta bu hüviyette değilken marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grup olmuştur. 

3/ÂLİ İMRÂN-104: Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker(munkeri), ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
Sizin içinizden hayra davet eden (mürşidlerden) bir cemaat olsun ve mârufla emretsin, ve münkerden nehyetsin (men etsin). İşte onlar, onlar felâha erenlerdir. 

3/ÂLİ İMRÂN-110: Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh(billâhi), ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum, minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn(fâsikûne).
Siz, insanlar için çıkarılmış (seçilmiş) olan, ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Mâruf ile emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz (men edersiniz). Ve siz, Allah'a îmân ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de îmân etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mü'mindir ve onların çoğu da fâsıklardır. 

77/MURSELÂT-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.

Diyanet İşleri

:

(1-7) Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Andolsun, ardı ardınca, iyilikle gönderilenlere.

Adem Uğur

:

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;

Ali Bulaç

:

Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

Ali Fikri Yavuz

:

İyilik için gönderilen melekler hakkı için,

Bekir Sadak

:

(1-7) Birbiri ardindan gonderilenlere ve gorevlerine kostukca kosanlara, Allah'in buyruklarini yaydikca yayanlara ve hak ile batilin arasini ayirdikca ayiranlara, kotulugu onlemek veya uyarmak, icin vahiy getiren meleklere and olsun ki, size soze verilen kiyamet suphesiz kopacaktir.

Celal Yıldırım

:

Ardarda gönderilen rüzgârlara, (rüzgârlar misâli Allah yolunda peşpeşe akıp giden akıncılara, ardarda inen Allah sözlerine),

Diyanet İşleri (eski)

:

(1-7) Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

Diyanet Vakfi

:

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;

Edip Yüksel

:

Andolsun ard arda gönderilenlere,

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Kasem olsun o urf için gönderilenlere

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Andolsun iyilik yapılması için (o birbiri ardınca) gönderilenlere,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,

Fizilal-il Kuran

:

Dalga dalga salınanlara,

Gültekin Onan

:

Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

Hasan Basri Çantay

:

Andolsun (Allahın emirlerini haamilen) birbiri ardınca (yahud şer'-u akle uygun şeylerle ve iyiliklerle) gönderilib de,

İbni Kesir

:

Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,

Muhammed Esed

:

Düşün bu (mesaj)ları, dalga dalga gönderilen

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(1-2) Andolsun, marûf ile gönderilmişlere. Ve pek sür'atle esmekle esenlere.

Şaban Piriş

:

Andolsun, birbiri ardınca gönderilenlere.

Suat Yıldırım

:

İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler,

Süleyman Ateş

:

Andolsun; birbiri ardınca gönderilenlere,

Tefhim-ul Kuran

:

Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

Ümit Şimşek

:

And olsun hayırla gönderilenlere.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yemin olsun, o art arda gönderilenlere/meleklere/rüzgârlara/vahyin bölümlerine/kalplere inen doğuşlara,

 

 

Gösterim: 607