1 2 3 

 103/ASR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالْعَصْرِ

Vel asr(asri).

Asra yemin olsun.


1. ve : andolsun, yemin olsun
2. el asrı : asr, zaman

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki...

103/ASR-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Asra yemin olsun.

 

 

Diyanet İşleri

:

(1-2) Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

 

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Andolsun zamana.

 

Adem Uğur

:

Asr'a yemin ederim ki

 

Ali Bulaç

:

Asr'a andolsun;

 

Ali Fikri Yavuz

:

And olsun asra (ikindi namazına, yahud peygamberlik devrine) ki,

 

Bekir Sadak

:

Ikindi vaktine and olsun ki,

 

Celal Yıldırım

:

Asra yemin olsun,

 

Diyanet İşleri (eski)

:

İkindi vaktine (Asra; çağa) and olsun ki,

 

Diyanet Vakfi

:

(1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

 

Edip Yüksel

:

Andolsun akıp giden zamana ki;

 

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Kasem olsun ki Asr'a

 

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Andolsun Asr'a ki,

 

 

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Asr'a yemin olsun ki,

 

 

Fizilal-il Kuran

:

Asr'a andolsun ki.

 

Gültekin Onan

:

Asr'a andolsun;

 

Hasan Basri Çantay

:

Andolsun asra ki,

 

İbni Kesir

:

Asr'a andolsun ki:

 

Muhammed Esed

:

Düşün zamanın akıp gidişini!

 

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Asr'a kasem olsun ki,

 

Şaban Piriş

:

Andolsun Asr'a!

 

Suat Yıldırım

:

Yemin ederim zamana:

 

Süleyman Ateş

:

Asr'a andolsun ki,

 

Tefhim-ul Kuran

:

Asr'a andolsun;

 

Ümit Şimşek

:

Asra yemin olsun,

 

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asr-ı saadet'e ki,

 

Gösterim: 1240