39/ZUMER-54

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).

Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.


1. ve enîbû : ve yönelin (ve ulaşmayı dileyin)
2. ilâ rabbi-kum : (sizin) Rabbinize
3. ve eslimû : ve teslim olun
4. lehu : ona
5. min kabli : önceden
6. en ye'tiye-kum : size gelmesi
7. el azâbu : azap
8. summe : sonra
9. lâ tunsarûne : yardım olunmazsınız

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu âyet-i kerime Kur'ân'ın en önemli âyetlerindendir. Bu âyet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün teslimleri muhtevasına alan bir muhteva taşır. 

Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi birbirinin arkasından gelen teslimlerdir:

  1. (1. safha), Allah'a ulaşmayı dilemekle 3. basamakta başlar. Bu ilk bölümdür ve 7. basamağa kadar devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ise, Allah'a yönelmek 1. safhanın ikinci bölümü olarak devam eder.
  2. Kişi 14. basamakta mürşidine tâbî olur (2. safha).
  3. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması, ilk teslimdir (3. safha).
  4. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi 2. teslimdir (4. safha).
  5. 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi 3. teslimdir (5. safha).
  6. 28. basamağın 4. kademesinde kişi muhlis olur, yani irşad olur (6. safha).
  7. 28. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi 4. teslimdir (7. safha). Burada kişi "İrşada memur ve mezun kılındın." cümlesiyle irşad makamının sahibi kılınır.

Zumer Suresinin 54. âyet-i kerimesi, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil olmak üzere bütün teslimleri içerir.

39/ZUMER-54

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

Diyanet İşleri

:

Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ve dönün Rabbinize ve teslîm olun ona, size azap gelip çatmadan, sonra yardım edilmez size.

Adem Uğur

:

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Ali Bulaç

:

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Ali Fikri Yavuz

:

Onun için başınıza azab gelib çatmadan (tevbe edib) Rabbinize dönün, O’na hâlis ibadet edin; sonra kurtulamazsınız.

Bekir Sadak

:

«ORabbinize yonelin. Azap size gelmeden once O'na teslim olun; sonra yardim gormezsiniz.»

Celal Yıldırım

:

Size henüz azâb gelmeden önce Rabbınıza yönelip tevbe şuuru içinde O'na gönül verin ve O'na teslîm olun. Aksi halde yardım göremezsiniz.

Diyanet İşleri (eski)

:

'Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz.'

Diyanet Vakfi

:

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Edip Yüksel

:

Rabbinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O'na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile rabbınıza dehalet edin ve ona halîs müslimanlık yapın, sonra kurtulamazsınız

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ile Rabbınıza yönelin ve O'na halis müslümanlık yapın! Sonra kurtulamazsınız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

Fizilal-il Kuran

:

Rabb'inize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun sonra size yardım edilmez.

Gültekin Onan

:

Azab size gelip çatmadan evvel, rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Hasan Basri Çantay

:

«Size azâb gelib çatmazdan evvel Rabbinize dönün, Ona teslîm olun (müslüman olun). Sonra yardım edilmezsiniz».

İbni Kesir

:

Ve Rabbınıza yönelin. Size azab gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz.

Muhammed Esed

:

Öyleyse (yalnız) Rabbinize yönelin ve (ölümün ve yeniden dirilmenin) azabı başınıza gelmeden önce O'na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, size azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız.»

Şaban Piriş

:

Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.

Suat Yıldırım

:

Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O’na teslim olun, O’na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.

Süleyman Ateş

:

"Size azâb gelip çatmadan Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez."

Tefhim-ul Kuran

:

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.

Ümit Şimşek

:

Onun için, başınıza azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve Ona teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Abdullah Aydın

:

"Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tövbe ederek) Rabbinize yönelin, O'na ihlasla ibadet edin. Sonra kurtulamazsınız."

Ahmet Davudoğlu

:

Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tevbe ile) Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.

Ali Arslan

:

Size azap gelip dokunmazdan önce (dünyada iken) Rabbinize yönelip O'na teslim olun!

Arif Pamuk

:

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Size azâb gelmeden önce, Rabbinize (tövbe ve) rücu edin! O'na teslim olun. Sonra, yardım olunmazsınız.

Bahaeddin Sağlam

:

Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah'a yönelin. Azap size gelmeden O'na teslim olun.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün; O'na teslim olun.

Hasan Tahsin Feyizli

:

(Bundan böyle) Size azap gelmeden önce, Rabbinize dön(üp tevbe ed)in ve O'na (gönülden) teslim olun.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun!

Hüseyin Kaleli

:

“Size azap gelmezden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.

Mustafa İslamoğlu

:

İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce rabbinize yönelin ve O’na teslim olun; sonra kimse size yardım edemez.

Nedim Yılmaz

:

Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün. Ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Ömer Rıza Doğrul

:

Azap gelmeden Rabbinize dönüp O’na sığının. O’na teslim olun. Sonra (kurtulmak için) yardım görmezsiniz.

Talat Koçyiğit

:

Azap size gelmeden önce, Rabbınıza dönün ve O'na teslim olun.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun.

Bir Heyet

:

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

 

 

 

Gösterim: 792