1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

36/YÂSÎN-60

Bismillâhirrahmânirrahîm

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun).

Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.


1. e lem a'had : ahd almadım mı
2. ileykum : size
3. yâ benî âdeme : ey Âdemoğulları
4. en lâ ta'budû : kul olmamanız
5. eş şeytâne : şeytan
6. inne-hu : muhakkak ki o
7. lekum : sizin için, size
8. aduvvun : düşman
9. mubinun : apaçık

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Türkçe'de "ahd almak" olarak da "ahd vermek" olarak da kullanılan kelime, âyet-i kerimede "ahd almak" olarak geçmektedir. Allahû Tealâ bizden bir talepte bulunuyor. O talebi gerçekleştirmek üzere bizden aldığı söz, Allah'ın bizden aldığı ahddir. Türkçe ile Arapça arasındaki uyum, Türkçe'de kullanılan kelimelerin farklılığı sebebiyle "Ben size ahd vermedim mi?" veya "Sizden ahd almadım mı?" "Sizin üzerinize ahd olmadı mı?" mânâsındadır.

Şeytana kul olmak herkesin başlangıçtaki durumudur. Herkes hayata şeytana kul olarak başlar. Bir kişi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tagutun (insan ve cin şeytanların) kuludur. Kişinin kurtulduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği (Allah'a yöneldiği) noktadır. 

Allahû Tealâ buyuruyor ki: 

39 / ZUMER - 17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi). 
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele! 

Bu âyet-i kerime başlangıçta sahâbenin de bütün insanlar gibi taguta kul olduğunu ama Allah'a yönelerek (Allah'a ulaşmayı dileyerek) taguta kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olduğunu belirtmektedir. Çünkü Allahû Tealâ sahâbe için "kullarım" ifadesini kullanmaktadır. Sahâbe, taguta kul iken Allah'a kul olmayı başarmıştır. 

Yasin Suresinin bu âyet-i kerimesi ise şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu kesin olarak ifade etmektedir.

36/YÂSÎN-60

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.

Diyanet İşleri

:

(60-61) “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ey Âdem oğulları, sakın Şeytan'a kulluk etmeyin, şüphe yok ki o, apaçık bir düşmandır size diye emredip söz almadı mı sizden?

Adem Uğur

:

Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?

Ali Bulaç

:

"Ey adem oğulları, ben size and vermedim mi ki: Şeytana kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır;"

Ali Fikri Yavuz

:

Şeytana itaat etmeyin, o size açık bir düşmandır diye size öğüd vermedim mi? Ey Adem oğulları!...

Bekir Sadak

:

(59-61) Allah soyle buyurur: «Ey suclular! Bugun muminlerden ayrilin. Ey insanogullari! Ben size, seytana tapmayin, o sizin icin apacik bir dusmandir, Bana kulluk edin, bu dogru yoldur, diye bildirmedim mi?»

Celal Yıldırım

:

Ey Âdem oğulları! Şeytana tapmayın, o gerçekten sizin açık düşmanınızdır.

Diyanet İşleri (eski)

:

(59-61) Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?

Diyanet Vakfi

:

«Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?

Edip Yüksel

:

Ey Adem'in çocukları, şeytana tapmayacağınıza dair sizden söz almamış mıydım? O sizin açık düşmanınızdır.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

And vermedim mi size? «Ey adem oğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır» diye

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

(60-61) «Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?» (buyurulacak)

Fizilal-il Kuran

:

Ey insanoğulları, size and vermedim mi? Şeytana tapmayın o sizin apaçık düşmanınızdır.

Gültekin Onan

:

"Ey adem oğulları, ben size and vermedim mi ki: Şeytana kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır."

Hasan Basri Çantay

:

(60-61) Ey Âdem oğulları, «Şeytana tapmayın. Çünkü o, sizin için (Rabbinizden) ayıran bir düşmandır, Bana ibâdet edin. işte dosdoğru yo! budur» diye size emr etmedim mi? (buyuracak).

İbni Kesir

:

Ey Ademoğulları; Ben, size; şeytana tapmayın, o muhakkak ki sizin apaçık bir düşmanınızdır, diye ahdetmedim mi?

Muhammed Esed

:

Siz ey Ademoğulları, size demedim mi?: Şeytan'a tapmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ey ademoğulları! Size tavsiye etmedim mi ki, şeytana ibadet etmeyiniz. Şüphe yok ki, o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şaban Piriş

:

(60-61) -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?

Suat Yıldırım

:

"Ey Âdem’in evlatları! Size emretmemiş miydim? :"Şeytana tapmayın sakın!" "Çünkü o size âşikar düşman...

Süleyman Ateş

:

"Ey Âdem oğulları, ben size and vermedim mi: Şeytâna tapmayın o sizin apaçık düşmanınızdır.

Tefhim-ul Kuran

:

«Ey Adem oğulları, ben size and vermedim mi ki: -Şeytana kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır;»

Ümit Şimşek

:

Ben size ant vermedim mi, ey Âdem oğulları, 'Şeytana kul olmayın; o sizin apaçık düşmanınızdır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Ey âdemoğulları! Ben size, "Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!" demedim mi?

 

 

 

Gösterim: 990