OSMANLI’DA DEVLET

  OSMANLI DEVLET ARMASI

   

En tepede bir güneş şekli ve onu çevreleyen güneş ışıkları vardır. Güneş şeklinin ortasında armanın ait olduğu dönemin hükümdarlarının tuğrası yer almaktadır. Onun altındaki yukarıya açık hilalin üzerinde, Arapça “Osmanlı Devleti’nin hükümdarı olan Han’ı Allah’ın başarılı kılması için dua ve padişah, Allah’ın yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer” anlamına gelen bir söz yazılıdır. Onun altında, armanın tam ortasına gelecek şekilde aynalıklı kalkan motifi vardır. Bu kalkanın çevresinde yıldızlar bulunur. Bu yıldızların sayısı çok zaman 12 adet ile sınırlandırılmış olup 12 burcu temsil eder. Böylece Osmanlı, kâinatın merkezine yerleştirilmiş olur.

Kalkanın hemen üzerinde de devletin kurucusu Osman Gazi’yi temsil eden bir sorguç vardır ki Osmanlı’nın köklerine ne kadar bağlı olduğunu anlatır. Kalkanın sağ yanında Osmanlı sancağı yer alır. Renkli armalarda kırmızı ile gösterilir. Onun karşısında ise Hilafet sancağı bulunur. Hilafet sancağının rengi aslında siyah iken, arma üzerinde daima yeşil renkte gösterilmiş ve bazen üzerine üç hilal kondurulmuştur.

Merkezdeki kalkandan Osmanlı sancağı yönüne doğru uzanan şekiller ise şöyle sıralanmaktadır:

Sancağın üzerinde bir ok vardır. Sancak âleminin altında Baltacılar Ocağı’nın kullandığı tek taraflı, bir çift yüzlü teberler (baltalar) bulunur. Sonra mızrak ve altında el siperlikli tören kılıcı vardır. Sonra ağızdan dolma bir top ve altında savaş kılıcı yer alır. Hemen altında bozdoğan (gürz) görülür. Top ile bozdoğanı sancaktan ayıran boynuzdan yapılan boru ise savaş ilanını ve sonra da mehterhaneyi temsil eder.

Armanın sol yanında, yani Hilafet sancağı yönünde uzanan semboller yine yukarıdan aşağıya şöyle sıralanmaktadır.

Sancak âleminin altında süngü takılmış bir tüfek, altında tek yüzlü teber (balta), sonra toplu tabanca ve topuz başlı asa mevcuttur. Asanın şeşper (savaş araçlarından altı dilimli topuz) topuzu kenarına asılı olan terazi adaleti temsil eder. Terazi kitap şekilleri üzerine oturtulmuş olup, bu kitaplardan üstteki Kur’ân-ı Kerim, alttaki ise diğer hukuk metinleri yerine geçen kanun kitabıdır.

Hilafet sancağının altındaki çiçek şekilleri Osmanlı’nın estetik yönünü gösterir. Buket arasında ki güller hilafet sancağı üzerinde manevî ilhamlar sebebiyle bulundurulur. Buketin hemen altında bir çapa (gemi demiri) yer alır ki denizciliğin sembolüdür.

Armanın tam ortasındaki kalkanın hemen alt yanında dik duran bir borazan mızıka takımını; onun altında çaprazlama duran tirkeş (ok yerleşkesi, sadak) ile meşale de gece donanmalarını ve ok müsabakalarını hatırlatır.

 Armanın alt tarafını boydan boya süsleyen ince defneyaprakları, çiçek motifleri arasından beş tane madalya sarkar. Bu madalyaların isimleri şöyledir: İmtiyaz nişanı, Mecidi nişanı, İftihar nişanı, Osmanlı nişanı ve Şefkat nişanı.

   

Çinli filozof Lao TSE’nin güzel bir sözünü aklımızın bir köşesine yazmakta fayda var:

“Ülkeler at üzerinde fethedilir. Ama at üzerinde yönetilemez.”

 

Osmanlı Devlet Teşkilâtı

 

 

Osmanlı Devlet Teşkilâtı,

1- Merkez Teşkilâtı

 

2- Eyâlet Teşkilâtı olmak üzere ikiye ayrılırdı.