OSMANLI’DA ORDU

Osmanlı Devleti Ordusu’nun resmi adı “Ordu-yû Hümayûn”du; kutlu ordu, mübarek ordu anlamındaydı.

Osmanlı Devleti, 13. Yüzyıl sonlarından 20. Yüzyıl’ın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdüren Türk Devleti’ydi. Anadolu’da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz’in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya’nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı, Cezayir’e kadar tüm Kuzey Afrika’yı ve Arabistan’ın bir bölümünü kapsamıştı.

Osmanlı Ordusu’nun resmi kuruluş tarihi 1363 yılıydı.